2002 rok.

Uzupełnienie informacji dotyczących nazwisk powstańców styczniowych (którzy zginęli 16.04. 1863 r. pod Kobylówką) na pomniku ufundowanym przez mieszkańców Gminy Łukowa w 75. rocznicę bitwy oraz renowacja i konserwacja samego pomnika.

Odsłonięcie i poświecenie tablicy przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Jana Śrutwę odbyło się podczas uroczystości 20 kwietnia 2002 roku.

Pomnik w 2018
Pomnik poświęcony Powstańcom Styczniowym po odnowieniu
Pomnik po odsłonięciu tablicy 20 kwietnia 2002roku
Pomnik Przed Odnowieniem

Tablica Nazwisk