W 2003 roku dokonano oczyszczenia, remontu i konserwacji 2 nagrobków: Matki Proboszcza Klary Zuzanny z Banaszewskich Włodzyńskiej i Proboszcza Władysława Matuszyńskiego oraz zabezpieczono przed zawaleniem nagrobek Tomasza Matczyńskiego.

Nagrobek Klary Zuzanny z Banaszewskich Włodzyńskiej po odnowieniu
Nagrobek Klary Zuzanny z Banaszewskich Włodzyńskiej przed renowacją
Nagrobek Tomasza Matczyńskiego po renowacji
Pomnik ks. Matuszyńskiego przed odnowieniem
Pomnik ks. Władysława Matuszyńskiego odnowiony