Pieniądze z III kwesty przeznaczone zostały na renowację dwóch zabytkowych figur z piaskowca oraz remont, rekonstrukcję i konserwację “nagrobka z kołyską”.
Podczas prac renowacyjnych tegoż nagrobka, dnia 17 sierpnia odkopano brakującą jego część. Jest to kolumna z udrapowaną na niej tkaniną. Nagrobek zwany przez mieszkańców “z kołyską” jest wyjątkowy, nieznany z innych cmentarzy. Pochodzi z I poł. XIX wieku. Prace renowacyjne wykonał p. Maciej Filip – konserwator z Pracowni Zabytków w Krakowie.

Figura Anny Jerzmanowskiej po ogrodzeniu
Figura Bolesława Lutostańskiego po odnowieniu
Figura Bolesława Lutostańskiego przed odnowieniem
Pomnik Marii Grodzieńskiej po odnowieniu
Pomnik Marii Grodzieńskiej przed odnowieniem
Pomnik z kolyską przed odnowieniem
Pomnik z kołyską – ustawianie kolumny
Pomnik z kołyską i odnaleziona kolumna
Pomnik z kołyską po odnowieniu