Dokonano gruntownego remontu nagrobka Miecznika Warszawskiego Karola Maksymiliana Klembowskiego i jego syna Onufrego. Remont nadzorował Pan Maciej Filip, a prace wykonała firma Pana Tomasza Sołoduchy. Pomnik miecznika warszawskiego, w formie latarni cmentarnej, jest jednym z najstarszych i nielicznych już na Lubelszczyźnie (1791 r.). Pomniki miecznika i nagrobka ” z kołyską”, znajdujące się obok siebie, zostały ogrodzone dzięki zaangażowaniu Pana Andrzeja Kniazia, a także nieodpłatnemu wykonaniu łańcuchów ozdobnych przez Pana Kasperka z Tarnogrodu.
Ponadto w 2006 r. odnowiony został pomnik, krzyże nagrobne i ogrodzenie na cmentarzu w Szarajówce, gdzie spoczywa 58 mieszkańców wsi spalonych żywcem przez hitlerowców w dniu 18.05.1943 r.

Odnowiony pomnik w Szarajówce
Ogrodzenie pomnika Miecznika i pomnika z kołyską
Pomni Miecznika odnowiony
Pomnik Miecznika Warszawskiego Karola Maksymiliana Klembowskiego i Jego syna Onufrego przed renowacją
Pomnik w Szarajówce przed odnowieniem