Generalny remont 3 figur na najstarszej części cmentarza: bezimiennej figury z wysokim kamiennym krzyżem, pomnika Stanisławy z Matczyńskich Niedenthal z 1900 r. oraz figury Zofii Wysiekierskiej i Apolonii z Wysiekierskich Ostrowskiej z 1874 roku.

Bezimienna figura z kamiennym krzyżem po odnowieniu
Bezimienna figura z kamiennym krzyżem przed odnowieniem
Nagrobek Zofii Wysiekierskiej i Apolonii z Wysiekierskiej Ostrowskiej przed renowacją
Odnowiony nagrobek Zofii Wysiekierskiej i Apolonii z Wysiekierskiej Ostrowskiej
Odnowiony pomnik Stanisławy z Matczyńskich Niedenthal
Pomnik Stanisławy Niedenthal przed odnowieniem