Generalny remont 3 figur na najstarszej części cmentarza: Jacenta Małujewa z 1922 r., Magdaleny z Grzybów Machowej z 1900 roku, Marcina Karpika z 1905 roku oraz figury Wiktora i Euzebii Leśniewskich z roku 1859 znajdującej się w sąsiedztwie „pomnika z kołyską”. Pomnik Miecznika Warszawskiego z 1791 roku wyprostowano oraz wzmocniono fundamenty i podmurówki (zabetonowano) zabezpieczając przed zawaleniem. Wyremontowano też ogrodzenie najstarszej części cmentarza.
Konto komitetu wzbogaciło się o kwotę 1200,00 zł, którą wpłacił p. Matczyński.

Figura Marcina Karpika po odnowieniu
Figura Marcina Karpika przed odnowieniem

Nagrobek Jacenta Małujowa oraz ogrodzenie po odnowieniu

Nagrobek Jacenta Małujowa oraz ogrodzenie przed odnowieniem
Odnowiony pomnik Magdaleny z Grzybów Machowej

Odnowiony pomnik Wiktora i Euzebii Leśniewskich oraz słupki ogrodzenia

Pomnik Leśniewskich przed renowacją
Pomnik Magdaleny z Grzybów Machowej przed odnowieniem
Prostowanie Pomnika Miecznika
Trzy odnowione pomniki oraz ogrodzenie