Renowacja 4 figur:  Marcina Grandy, Jana Dwozyckiego, Maryanny z Gizów Lachowskiej, bezimiennej figury z wyprostowaniem i wylaniem fundamnetów oraz rekonstrukcja zdekompletowanego pomnika Jana Roja, który został przeniesiony w pobliże nagrobka Marii Grodzieńskiej

Bezimienna figura po odnowieniu
Bezimienna figura przed odnowieniem
Nagrobek Jana Dwozyckiego przed odnowieniem
Odnowione pomniki Antoniego Roja z 1887 r. i Marcina Grandy
Odnowiony nagrobek Jana Dwozyckiego z 1896 roku
Odnowiony pomnik Maryanny z Gizów Lachowskiej
Pomnik Marcina Grandy przed odnowieniem
Pomnik Maryanny z Gizów Lachowskiej przed odnowieniem
Rozrzucone elementy pomnika Antoniego Roja