Renowacja XIX wiecznych figur: Piotra Połucha z 1876 r., Zofii ze Strusów Gochowej z 1884 r., Teofila Małui z 1877 r.. Wyprostowanie pochylonych figur: Heleny i Władysława Tallat – Kiełłpsz  z 1894 r. i w porozumieniu z rodzinami: figury Tadrów oraz pomnika Grzegorza Mazura z 1878 r. Remont żeliwnego ogrodzenia pomnika Marii Grodzieńskiej.

Figura Teofila Małuja przed renowacją

Figura Zofii ze Strusów Gochowej przed renowacją

Nagorbek Heleny i Władysława Tallat – Kiełłpsz po wyprostowaniu

Odnowiona figura Teofila Małuja
Figura Teofila Małuja przed renowacją
Odnowiona figura Zofii ze Strusów Gochowej
Odnowiony pomnik Piotra Połucha
Ogrodzenie nagrobka Marii Grodzieńskiej po remoncie

Ogrodzenie przed remontem

Pochylony nagrobek Heleny i Władysława Tallat – Kiełłpsz
Pochylony pomnik Tadrów przed renowacją

Pomnik Piotra Połucha przed renowacją

Pomnik Tadrów po wyprostowaniu