Renowacja XIX wiecznych figur: Maryianny z Hałasów Gacowej z 1898 r., Stanisława i Ludwika Kraczków z 1892 r. Zabezpieczenie przed zawaleniem i renowacja 3 figur z początku XX w.: Magdaleny z Bresiuw Piur z 1919 r., Franciszka Kierepki z 1921 r. oraz Karola Dulińskiego i Waleryi z Dulińskich Jamrot z 1912 r.

Figura Maryianny z Hałasow Gacowej przed odnowieniem

Nagrobek Karola Dulińskiego i Waleryi z Dulińskich Jamrot przed odnowieniem

Nagrobek Karola Dulińskiego i Waleryi z Dulińskich Jamrot po odnowieniu

Odnowiona figura Maryianny z Hałasów Gacowej z 1898 r.
Odnowiony pomnik Magdaleny z Bresiuw Piur
Odnowiony pomnik Stanisława i Ludwika Kraczków
Nagrobek Stanisława i Ludwika Kraczków przed odnowieniem
Pomnik Franciszka Kierepki po odnowieniu
Pomnik Franciszka Kierepki przed remontem
Pomnik Magdaleny z Bresiuw Piur przed odnowieniem