2017 rok –   renowacja figur: Zofii Mazurowej z 1900 r., Heleny Stańskiej z 1901 r.,  oraz Jana (1918 r.), Józefa (1918 r.) i Katarzyny (1921 r.) Szostaków; wykonanie zasuwy przy ogrodzeniu żeliwnym pomnika Marii Grodzieńskiej  oraz zrobienie kamienno – cynkowego ogrodzenia do 8 nagrobków (19 słupków). Rozpoczęto dwufazowy remont pomnika Miecznika. Skuto tynki cementowe odsłaniając pierwotne profile, oczyszczono je, wykonano izolację poziomą, izolację podbicia i opaski betonowej oraz postawiono konstrukcję zabezpieczającą pomnik przed wpływem warunków atmosferycznych.

Figura Jana, Józefa i Katarzyny Szostaków z 1921 r. przed odnowieniem
Nagrobek Zofji Mazurowej przed odnowieniem
nowe ogrodzenie kamienno – cynkowe pomników
Nowe ogrodzenie kamienno – cynkowe pomników
Odnowiona figura Jana, Józefa i Katarzyny Szostaków
Odnowiony nagrobek Zofiji Mazurowej z 1900 r.

Odnowiony pomnik Heleny Stańskiej

Pomnik Heleny Stańskiej z 1901 r. przed renowacją
Pomnik Miecznika przed rozpoczęciem remontu
Pomnik Miecznika zabezpieczony po pierwszej fazie remontu.
Zasuwa żeliwna przy ogrodzeniu nagrobka Marii Grodzieńskiej