Pomnik Miecznika kolejne etapy remontu
Pomnik Miecznika po remoncie
Pomnik Miecznika rozpoczęcie drugiego etapu prac remontowych