Odnowione zostały cztery figury: Mikołaja Hajdy z 1809 roku, Andrzeja Korca z 1878 roku, Jana Pyndra z 1907 roku oraz Heleny z Pluskwów Stafiszowej z 1924 r. Społeczny Komitet ufundował dwie tablice z informacjami o starym cmentarzu parafialnym – plac z figurą Chrystusa Króla  (obok organistówki ) oraz o cmentarzu cmentarzu grzebalnym.

Odnowiony pomnik Mikołaja Hajdy
Figura Mikołaja Hajdy przed renowacją
Figura Jana Pyndra po odnowieniu
Nagrobek Heleny z Pluskwów Stafiszowej przed odnowieniem
Nagrobek Heleny z Pluskwów Stafiszowej po odnowieniu
Pomnik Andrzeja Korca przed odnowieniem
Odnowiony pomnik Andrzeja Korca
Tablica informacyjna na cmentarzu parafialnym w Łukowej
Tablica informacyjna w miejscu dawnego kościoła i cmentarza
Tablica informacyjna w miejscu dawnego kościoła i cmentarza