Zaledwie kilka metrów za bramą Cmentarza w Łukowej, po prawej stronie od wejścia, znajduje się nagrobek będący tragiczną pamiątką wydarzeń z czerwca 1944 r. Spoczywają tam osoby zamordowane przez Niemców w Osuchach około 24 VI.

W operacji “Sturmwind II” wieś Osuchy została zajęta przez pododdziały niemieckiej 213. dywizji ochronnej, w której skład wchodził również niesławny Korpus Kawalerii Kałmuckiej. Cywili Niemcy mieli odsyłać do obozu przejściowego w Tarnogrodzie. Jednak były to tylko założenia teoretyczne i w praktyce często po prostu mordowano nieuzbrojonych ludzi. Tak stało się też z grupą osób która miała ukrywać się w bunkrze w lesie osuchowskim. Zgodnie z zeznaniami złożonymi w latach 70., ich ciała znaleziono poza schronem. Oznacza to prawdopodobnie, że Niemcy odkryli bunkier, nakazali Polakom wyjść i dokonali na nich egzekucji. Zgodnie z datą na pomniku, miało to mieć miejsce: 24 VI 1944 r.

Nazwisko i imięRodziceRok urodzenia:Wiek*
Barcicka MariaJan i NN188157
Barcicka ZofiaRoman i Maria192520
Barcicki CzesławRoman i Maria191727
Grab AnielaRoman i Maria190833
Grab AndrzejNN190535
Solska HelenaNN189452
Solski BolesławJan i NN189860
Dołżycki Mieczysław**25
Lista ofiar (w tym rok urodzenia), zgodnie z AIPN GK 175/58 k. 53-54
*wiek zgodnie z zapisem na pomniku – stad rozbieżności pomiędzy datami urodzenia a wiekiem
**nie figuruje w AIPN GK 175/58


Na podstawie m.in.
AP Zamość, 382/0/-/15, Dokumentacja zeznań ustnych i pisemnych GRN w Łukowej na temat zbrodni hitlerowskich popełnionych na terenie gminy
AIPN GK, 175/58, Zbrodnie niemieckie popełnione na ternie gminy Łukowa…