Wszystko zaczęło się od wystawy fotograficznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej pod koniec 2001 r. 70 zdjęć p. Tomasza Brytana, biłgorajskiego regionalisty, przedstawiało najcenniejsze XVIII-wieczne i XIX-wieczne zabytki znajdujące się na 6 nekropoliach Gminy Łukowa tj. na cmentarzach: parafialnym nieczynnym i obecnym założonym w 1790 r.; unickim, później prawosławnym w Chmielku; cmentarzu z okresu I wojny światowej w Podsośninie; największym polskim cmentarzu partyzanckim w Osuchach i cmentarzu w Szarajówce z pochowanymi 58 ciałami mieszkańców tej wsi – ofiarami akcji pacyfikacyjnej dokonanej przez niemieckie i ukraińskie formacje policyjne.

Zdjęcia ukazały zatrważający stan najstarszych pomników wymagających renowacji, zarośniętych krzakami i chwastami, obok których ludzie pozwalali sobie wyrzucać stare znicze i śmieci. To robiło ogromnie przykre wrażenie. Wystawa fotograficzna zorganizowana przez panią dyrektor Wiesławę Kubów i pracowników GOK przedstawiała jednocześnie bezcenne wartości zachowanych pomników i figur oraz uświadomiła, zwłaszcza przybyłym osobom publicznym, w jak opłakanym są one stanie.

Nieocenioną pomoc w podjęciu ostatecznej decyzji o utworzeniu na początku 2002 roku Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa udzieliły przybyłe na wernisaż osoby z zewnątrz tj., ówczesna p. konserwator zabytków p. Danuta Kawałko z mężem Bogdanem Kawałko wicewojewodą zamojskim i p. mecenas Maria Tyszkiewicz.