Położenie Obecny cmentarz grzebalny, położony po zachodniej stronie drogi do Józefowa, założony został przed rokiem 1790 na tzw. „niwie dworskiej”. Był to okres tworzenia cmentarzy poza miejscowościami. Właśnie w tym okresie powstają m.in.: słynne warszawskie Powązki, lwowski Łyczaków, krakowskie Rakowice. Wcześniej pochówki parafian łukowskich odbywały się wokół kościoła. Plac, na.