Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa zwraca się już po raz dwudziesty pierwszy o wsparcie kwesty – organizowanej 1 i 2 listopada 2022 r. na cmentarzu parafialnym w Łukowej na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków.


W ostatnich miesiącach odbył się remont trzech pomników na cmentarzu parafialnym w Łukowej oraz oczyszczenie i ponowna konserwacja Pomnika Niepodległości w Osuchach. Koszty wyniosły 11.800,00 zł.

Prace porządkowe tj. systematyczne koszenie trawy przy zabytkach kosztowały 500,00 zł., przycinanie krzewów w otoczeniu zabytkowych nagrobków 300, 00 zł.

Wszystkie prace organizacyjne oraz pielenie i grabienie trawy wokół otoczenia wyremontowanych pomników wykonywane jest społecznie przez pracowników GOK i wolontariuszy. Tradycyjnie dyrekcja
i pracownicy GOK dekorują masztami pomnik i biało-czerwonymi wieńcami groby Żołnierzy Września.

W ciągu 20 lat działalności Komitetu dzięki ogromnej hojności i życzliwości ofiarodawców zostało ocalonych przed zniszczeniem ponad 120 pomników na cmentarzach w Łukowej, Chmielku, Szarajówce, Osuchach i Borowcu za ogólną sumę prawie 180 000 zł.

Niech tak jak do tej pory, miłość i wdzięczność do pochowanych na naszych cmentarzach Obrońców Ojczyzny i naszych Bliskich Zmarłych, motywuje nas do dalszej wielkiej troski o te Miejsca Święte,
w celu należytego zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Numer konta
Społecznego Komitetu Opieki
nad Cmentarzami w Gminie Łukowa

30 9619 0003 2001 0000 4675 0001


Siedziba:
GOK w Łukowej 569A,
gokluk1@iza

Zeskanuj aplikacją swojego banku aby wykonać przelew


84 6874060