Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa zebrał 1 i 2 listopada 2023 na cmentarzu parafialnym 18.207,47 zł. Kwestowało 30 osób publicznych i 30 wolontariuszy ze szkół podstawowych z Łukowej i Chmielka.

Dla porównania podczas I kwesty w 2002 roku zebranych zostało 3.406,00 zł. Co pokazuje, że zbiórka przez ponad 20 lat cieszy się ogromnym poparciem i niezwykłą hojnością ofiarodawców. Może też dlatego, że wszystkie wykonane prace renowacyjne oznaczone są tabliczkami informacyjnymi. Każdy wspierający działalność komitetu otrzymuje ulotki z opisem rozdysponowania pieniędzy zebranych w poprzednim roku.


Cmentarz parafialny w Łukowej, dzięki tej inicjatywie wyróżnia się pięknie odnowionymi 64 pomnikami, w tym górującym nad innymi pomnikiem Miecznika Warszawskiego z 1791 r. – najstarszym na Lubelszczyźnie. Teren wokół figur i krzyży jest na bieżąco porządkowany przez pracowników GOK i wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Łukowej. Co roku szczególną troską otacza się groby bohaterów. Krzyże żołnierskie są dekorowane biało-czerwonymi wiankami oraz flagami.


Ochrona pomników przeszłości stała się powszechną normą tutejszego środowiska.
Członkowie Komitetu zdają sobie sprawę, że nie ma co osiadać na laurach, bo na remont czekają pozostałe nagrobki z XIX i początku XX wieku, którymi nikt z rodziny się już nie zajmuje.
Najważniejsze, żeby zaszczepić w młodym pokoleniu troskę o zachowanie zabytków cmentarnych naszej narodowej i historycznej tożsamości, bo przecież Ojczyzna to ziemia i groby.