Od 9:00 w dniach 1 i 2 listopada na Cmentarzu Parafialnym w Łukowej 30 kwestarzy i 30 młodych wolontariuszy będzie zbierać pieniądze na rzecz renowacji i konserwacji zabytków łukowskiej nekropolii.

Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami Gminie Łukowa zwraca się już po raz dwudziesty drugi o wsparcie kwesty organizowanej 1, 2 listopada 2023 r. na cmentarzu parafialnym w Łukowej.

Z zebranych podczas ubiegłorocznej zbiórki tj. 17.175,76 zł odnowiony i ponownie zakonserwowany został Pomnik Powstańców Styczniowych w związku z obchodami Bitwy pod Borowymi Młynami, a także
wyremontowane zostały pomniki: Katarzyny Matysiakowej z Lisowskich z 1885 r. i Stanisława Wolskiego z 1880 r. Ponadto oczyszczone z mchu i zabezpieczone zostały XIX – wieczne płyty nagrobne oraz inne nagrobki w najstarszej części cmentarza.

Na renowacje czekają pozostałe zabytki naszej nekropolii, także te, które po 20 latach wymagają ponownego odnowienia i zakonserwowania. Pragniemy w następnym roku poddać generalnemu remontowi m.in. pomnik pomordowanych przez Niemców 24. czerwca 1944 roku mieszkańców Osuch, których zbiorowa mogiła jest tuż za bramą cmentarza.

Dzięki ogromnej życzliwości i hojności ofiarodawców udało się już bardzo dużo dokonać. Przez 21 lat wyremontowanych zostało 126 zabytkowych pomników na cmentarzach w Łukowej, Chmielku, Szarajówce, Borowcu i Osuchach za ogólną sumę 197 104.49 zł


Liczymy na dalsze wspieranie naszej działalności. Numer konta Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa:

3 0 9 6 1 9 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 4 6 7 5 0 0 0 1
Siedziba – GOK w Łukowej – 569A, [email protected] 84 6874060