preloader

(84) 68 74 060

[email protected]

Nasza działalność - Cmentarze Łukowej

Cmentarze Łukowej > Nasza działalność
działamy od 2002 r.

Historia powstania Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami w Gminie Łukowa

Inicjatywa społecznej opieki nad cmentarzami w Gminie Łukowa sięga 4.11.2001r. Otwarto wówczas, przygotowaną przez GOK w Łukowej wystawę fotograficzną „Nekropolie Ziemi Łukowskiej”. Autorem zdjęć był Tomasz Brytan – historyk i regionalista z Biłgoraja. Wystawa połączona była z prelekcją autora. Zwróciła ona uwagę mieszkańców na sprawę miejscowych cmentarzy.

Wzorem szlachetnej działalności, zapoczątkowanej przez Jerzego Waldorfa na Warszawskich Powązkach, osoby publiczne Gminy Łukowa podjęły inicjatywę społecznej opieki nad zabytkami cmentarnymi, tj. należyte utrzymanie i zachowanie zabytkowych cmentarzy i pomników, jako wyraz troski społeczeństwa o pamiątki przeszłości, które przetrwały do naszych czasów oraz powinny być zachowane i przekazane przyszłym pokoleniom. Dnia 25 lutego 2002 r. powołano w Łukowej, pierwszy w biłgorajskim regionie SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD CMENTARZAMI W GMINIE ŁUKOWA.

Odtwórz wideo

Kornika naszych działań

lata zaangażowania na rzecz zachowania zabytków dla przyszłych pokoleń

2002
Uzupełnienie informacji dotyczących nazwisk powstańców styczniowych (którzy zginęli 16.04. 1863 r. pod Kobylówką) na pomniku ufundowanym przez mieszkańców Gminy Łukowa w 75. rocznicę bitwy oraz renowacja i
konserwacja samego pomnika.
Odsłonięcie i poświecenie tablicy przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Jana Śrutwę odbyło się podczas uroczystości 20 kwietnia 2002 roku.
zobacz więcej

 

2003
Dokonano oczyszczenia, remontu i konserwacji 2 nagrobków: Matki Proboszcza Klary Zuzanny z Banaszewskich Włodzyńskiej i Proboszcza Władysława Matuszyńskiego oraz zabezpieczono przed zawaleniem nagrobek Tomasza Matczyńskiego.

 

zobacz więcej
2004
Dokonano renowacji 3 starych, zabytkowych figur nagrobkowych w najstarszej części cmentarza, nieopodal bramy głównej. Renowacja polegała na czyszczeniu, uzupełnianiu ubytków i konserwacji figur z piaskowca. Odnowiono nagrobki: Walentego Januszewskiego, Anny Jerzmanowskiej zd. Radzikowskiej i Michała Kossakowskiego.
Dodatkowo ogrodzono najstarszą część cmentarza.
zobacz więcej
2005
Pieniądze z III (2004) kwesty przeznaczone zostały na renowację dwóch zabytkowych figur z piaskowca oraz remont, rekonstrukcję i konserwację "nagrobka z kołyską". Podczas prac renowacyjnych tegoż nagrobka, dnia 17 sierpnia odkopano brakującą jego część. Jest to kolumna z
udrapowaną na niej tkaniną. Nagrobek zwany przez mieszkańców "z kołyską" jest wyjątkowy, nieznany z innych
cmentarzy. Pochodzi z I poł. XIX wieku. Prace renowacyjne wykonał p. Maciej Filip - konserwator z Pracowni
Zabytków w Krakowie.
zobacz więcej
2006
Dokonano gruntownego remontu nagrobka Miecznika Warszawskiego Karola Maksymiliana Klembowskiego i jego syna Onufrego. Remont nadzorował Pan Maciej Filip, a prace wykonała firma Pana Tomasza Sołoduchy. Pomnik
miecznika warszawskiego, w formie latarni cmentarnej, jest jednym z najstarszych i nielicznych już na Lubelszczyźnie (1791 r.).
Pomniki miecznika i nagrobka " z kołyską", znajdujące się obok siebie, zostały ogrodzone dzięki zaangażowaniu Pana Andrzeja Kniazia, a także nieodpłatnemu wykonaniu łańcuchów ozdobnych przez Pana Kasperka z Tarnogrodu.

Ponadto w 2006 r. odnowiony został pomnik, krzyże nagrobne i ogrodzenie na cmentarzu w Szarajówce, gdzie
spoczywa 58 mieszkańców wsi spalonych żywcem przez hitlerowców w dniu 18.05.1943 r.
zobacz więcej
2007
Komitet zaangażował się w prace nad rekonstrukcją zdekompletowanych pomników na nieczynnym cmentarzu w Chmielku. Pierwotnie był to cmentarz unicki, a od 1875 r. prawosławny. Obecnie podlega administracji parafii prawosławnej p.w. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie. Udało się tu zrekonstruować 38 krzyży i pomników, których niestety ze względu na brak funduszy jeszcze nie poddano konserwacji. Wśród sponsorów z Chmielka, którzy finansowo pomogli w rekonstrukcji pomników jest Pan Stanisław Bosak.
zobacz więcej
2008
Renowacja figury Zofii Bohdanowicz. Udział w budowie nowego pomnika na cmentarzu partyzanckim w Osuchach. Całkowita rekonstrukcja Pomnika Niepodległości z 1933 roku obok szkoły w Osuchach.
zobacz więcej
2009
Rekonstrukcja „nagrobka z motylkiem” z 1833 r., odnowienie 3 figur: Dominika Maciejewskiego, Stanisława Matczyńskiego, Julii z Kamińskich Ciołek Maciejowskiej oraz 6 płyt nagrobnych na najstarszej części cmentarza.
Udział w postawieniu pomnika zbiorowej pacyfikacji Osuch. Oczyszczenie i zaimpregnowanie pomnika przy kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku oraz pomnika Józefa Osucha – żołnierza AK.
zobacz więcej
2010
W 2010 roku dokonano generalnego remontu pomnika poświęconego spalonym i zamordowanym mieszkańcom
Borowca.
Na cmentarzu parafialnym w jego części najstarszej poddano renowacji dwie figury XIX – wieczne: nagrobek
Ludwika Matczyńskiego wspierającego powstańców styczniowych oraz pomnik Leonarda Zajączkowskiego.
Wzmocniono fundamenty 4 pomników zagrożonych zawaleniem. Ponadto odczyszczone i ponownie
zakonserwowane zostały płyty na pomniku ks. proboszcza Matuszyńskiego i matki proboszcza Klary Włodzyńskiej.
Po sierpniowej nawałnicy uszkodzeniu uległa odnowiona dwa lata temu zabytkowa figura Zofii Sobierańskiej.
Koszty związane z usadowieniem kolumny oraz złożeniem żeliwnego ozdobnego krzyża przekroczyły fundusze
Komitetu.
zobacz więcej
2011
Generalny remont 3 figur na najstarszej części cmentarza: bezimiennej figury z wysokim kamiennym krzyżem, pomnika Stanisławy z Matczyńskich Niedenthal z 1900 r. oraz figury Zofii Wysiekierskiej i Apolonii z Wysiekierskich Ostrowskiej z 1874 roku.
zobacz więcej
2012
Generalny remont 4 figur na najstarszej części cmentarza: Jacenta Małujewa z 1922 r., Magdaleny z Grzybów Machowej z 1900 roku, Marcina Karpika z 1905 roku oraz figury Wiktora i Euzebii Leśniewskich z roku 1859 znajdującej się w sąsiedztwie „pomnika z kołyską”. Pomnik Miecznika Warszawskiego z 1791 roku wyprostowano oraz wzmocniono fundamenty i podmurówki (zabetonowano) zabezpieczając przed zawaleniem. Wyremontowano też ogrodzenie najstarszej części cmentarza.
zobacz więcej
2013
Podniesienie i wypoziomowanie 4 płyt nagrobnych z piaskowca (obok pomnika miecznika) oraz wykonanie wokół nich obrzeży. Umycie i zakonserwowanie także 7 płyt płaskich w najstarszej części cmentarza. W związku z gminnymi obchodami 150 – rocznicy powstania styczniowego umycie i zakonserwowanie ponownie pomnika powstańców styczniowych.
Dokonano ponadto gruntownej renowacji razem z wylewką fundamentów dwu figur po lewej stronie cmentarza zaraz za bramą główną tj. śp. Anny Kożuszek i Zygmunta Hussara z 1908 r.
zobacz więcej
2014
Renowacja figur: Marcina Grandy, Jana Dwozyckiego, Maryanny z Gizów Lachowskiej, bezimiennej figury oraz zdekompletowanego pomnika Jana Roja.
zobacz więcej
2015
Renowacja XIX wiecznych figur: Piotra Połucha, Zofii ze Strusów Gochowej, Teofila Małui. Wyprostowanie pochylonych figur: Heleny i Władysława Tallat – Kiełłpsz i w porozumieniu z rodziną, figury Tadrów oraz Grzegorza Mazura z 1878 roku. Remont żeliwnego ogrodzenia pomnika Marii Grodzieńskiej.
zobacz więcej
2016
Renowacja XIX wiecznych figur: Maryianny z Hałasów Gacowej z 1898 r., Stanisława i Ludwika Kraczków z 1892 r. Zabezpieczenie przed zawaleniem i renowacja 3 figur z początku XX w.: Magdaleny z Bresiuw Piur z 1919 r., Franciszka Kierepki z 1921 r. oraz Karola Dulińskiego i Waleryi z Dulińskich Jamrot z 1912 r.
zobacz więcej
2017
Renowacja figur: Zofii Mazurowej z 1900 r., Heleny Stańskiej z 1900 r. oraz Jana, Józefa i Katarzyny Szostakow z 1921 r., wykonanie zasuwy przy ogrodzeniu żeliwnym pomnika Marii Grodzieńskiej oraz zrobienie kamienno – cynkowego ogrodzenie ośmiu nagrobków (19 słupków ). Rozpoczęto dwufazowy remont pomnika Miecznika. Skuto tynki cementowe odsłaniając pierwotne profile, oczyszczono je, wykonano izolację poziomą, izolację podbicia i opaski betonowej oraz postawiono konstrukcję zabezpieczającą pomnik przed wpływem warunków atmosferycznych.
zobacz więcej
2018
Zakończenie remontu pomnika Miecznika z 1791 roku. Wzmocniono zdegradowane, uzupełniono i wymieniono uszkodzone cegły. Wykonano rekonstrukcję gzymsów i tynków na powierzchni pomnika. Zrobiono obróbki blacharskie, położono izolację poziomą i rozłożono kruszywo stanowiące warstwę izolacyjną pomnika.
Gruntownej renowacji z wylaniem fundamentu i wyprostowaniem poddany został pomnik Wojciecha Kraczka z 1903 r. Oczyszczono i zakonserwowano pomnik w Szarajówce, postawiono nowe krzyże.
zobacz więcej
2019
Zwrócono dług za prace konserwatorskie przy pomniku Miecznika Warszawskiego. Pokryto koszty odnowienia figury z 1903 r. oraz czyszczenia pomnika w Szarajówce. Przeprowadzono kolejny, gruntowny remont pomnika Ks. Proboszcza Władysława Matuszyńskiego za. W 1966 r. z uzupełnieniem nagrobka o opaskę granitową. Poddano renowacji figurę Antoniego Ześniowieckiego z 1883 r. poprzez wylanie fundamentu i dodanie podstawy oraz uzupełnienie ubytkow i konserwację. Oczyszczono i zabezpieczono po 13 latach od remontu zabytkowy pomnik „z kołyską” i płyty nagrobne oraz słupy kamienne obok Miecznika.
zobacz więcej
2020
Odnowione zostały figury Mikołaja Hajdy z 1809 roku, Andrzeja Korca z 1878 r. Jana Pyndra z 1907 roku oraz Heleny z Pluskwów Stafiszowej z 1924 roku. Odnowienie obejmowało wykonanie fundamentu cementowego, wykonanie nowej podstawy kamiennej, uzupełnienie ubytków, czyszczenie oraz konserwację hydrofobową. Ponadto Komitet przygotował dwie tablice informacyjne o łukowskich cmentarzach: dawnym przykościelnym na placu z figurą Chrystusa Króla oraz obecnym grzebalnym przy drodze do Józefowa.
zobacz więcej
2021
Zwrócono dług za prace konserwatorskie przy pomniku Jana Pyndra oraz poddano naprawie nagrobek pomordowanych mieszkańców Osuch.
zobacz więcej
2022
Wyczyszczony został Pomnik Niepodległości w Osuchach. Remontowi poddano oraz wyprostowano pomnik Franciszka Osucha z 1942 r. W trakcie remontu jest figura Marianny Szczur z 1902 r.
zobacz więcej