Pierwszy kościół w Łukowej Początki łukowskiej parafii katolickiej „starożytnego pochodzenia” należy odnosić do czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego. Pierwszy drewniany kościół w Łukowej powstały przed 1466 rokiem był kilkakrotnie niszczony przez pożary, jednak zawsze odbudowywany. Konsekracji kościoła z początku XVII w. dokonał, za zgodą biskupa przemyskiego, ks. Walerian Lubieniecki Domejko.