Zaledwie kilka metrów za bramą Cmentarza w Łukowej, po prawej stronie od wejścia, znajduje się nagrobek będący tragiczną pamiątką wydarzeń z czerwca 1944 r. Spoczywają tam osoby zamordowane przez Niemców w Osuchach około 24 VI. W operacji “Sturmwind II” wieś Osuchy została zajęta przez pododdziały niemieckiej 213. dywizji ochronnej, w.