W 2007 roku Komitet zaangażował się w prace nad rekonstrukcją zdekompletowanych pomników na nieczynnym cmentarzu w Chmielku. Pierwotnie był to cmentarz unicki, a od 1875 r. prawosławny. Obecnie podlega administracji parafii prawosławnej p.w. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie. Udało się tu zrekonstruować 38 krzyży i pomników, których niestety ze względu na brak funduszy nie poddano konserwacji.

Cmentarz ,,unicko-prawosławny” w Chmielku odnowiony pomnik
Cmentarz ,,unicko-prawosławny” w Chmielku. Odnowione pomniki
Cmentarz ,,unicko-prawosławny” w Chmielku. Odnowione pomnik
Cmentarz ,,unicko-prawosławny” w Chmielku. Odnowione pomniki
Cmentarz w Chmielku -pomniki przed renowacją
Cmentarz w Chmielku -pomniki przed renowacją
Cmentarz w Chmielku -pomniki przed renowacją
Cmentarz w Chmielku -pomniki przed renowacją
Cmentarz w Chmielku przed renowacją