Prace wykonane w 2019 roku

Zwrócone zostały długi za prace konserwatorskie z 2018 r.  Przeprowadzono kolejny, gruntowny remont pomnika Ks. Proboszcza Władysława Matuszyńskiego zm. w 1966 r. z uzupełnieniem  nagrobka o opaskę granitową. Poddano renowacji figurę Antoniego Ześniowieckiego z 1883 r. poprzez wylanie fundmentu  i dodanie podstawy oraz uzupełnienie ubytków i konserwację. Oczyszczono i zabezpieczono po 13 latach od remontu zabytkowy pomnik  ”z kołyską” i płyty nagrobne oraz słupy kamienne obok „Miecznika”.

Figura Antoniego Ześniowieckiego po remoncie
Figura Antoniego Ześniowieckiego przed remontem.
Oczyszczony i zabezpieczony pomnik z kołyską
Pomnik ks. Proboszcza Władysława Matuszyńskiego po odnowieniu
Powtórnie odnowione płyty nagrobne obok Pomnika Miecznika