W 2004 roku dokonano renowacji 3 starych, zabytkowych figur nagrobkowych w najstarszej części cmentarza, nieopodal bramy głównej. Renowacja polegała na czyszczeniu, uzupełnianiu ubytków i konserwacji figur z piaskowca. Odnowiono nagrobki: Walentego Januszewskiego, Anny Jerzmanowskiej zd. Radzikowskiej i Michała Kossakowskiego. Dodatkowo ogrodzono najstarszą część cmentarza.

Figura Michała Kossakowskiego odnowiona w 2004 r.
Figura Michała Kossakowskiego przed renowacją.
Nagrobek Anny z Radzikowskich Jerzmanowskiej po odnowieniu
Nagrobek Anny z Radzikowskich Jerzmanowskiej przed odnowieniem
Pomnik Walentego Januszewskiego po odnowieniu
Pomnik Walentego Januszewskiego przed odnowieniem